جلسه گروه های آموزشی دبیرستان

دبیران محترم جلسه گروه های آموزشی دبیرستان شهید اژه ای 1 دوره دوم به شرح زیر برگزار میگردد.

 برای دانلود برنامه می توانید از لینک زیر استفاده کنید.

 

دانلود برنامه گروه های آموزشی

Powered By

Mahdi   Alikhasi