اسامی برگزیدگان دانش آموزان پایه دهم شرکت کننده در کارسوق 95

اسامی برگزیدگان دانش آموزان پایه دهم شرکت کننده در برنام کارسوق مورخ 95/5/14 اعلام شد . دانش آموزان عزیز می توانید از لینک زیر برای دانلود اسامی استفاده کنید:

 

دانلود اسامی برگزیدگان کارسوق 95

Powered By

Mahdi   Alikhasi