اطلاعیه مرحله دوم ثبت نام دانش آموزان پایه دهم

دانش آموزان ثبت نام نشده جهت مرحله دوم ثبت نام پایه دهم می توانند با مراجعه به سایت eh1.ir انتخاب بخش ثبت نام و سپس انتخاب ثبت نام جدید

اطلاعات پیش ثبت نام خود را تا روز دوشنبه اول شهریور ماه 95 در سایت ثبت کنند.

 

نکته 1: دانش آموزان در صورت بروز مشکل در فرآیند ثبت نام اینترنتی ، روز  دوشنبه به مدرسه مراجعه کنید.

نکته 2 : بعد از پیش ثبت نام در روز دوشنبه ، منتظر اطلاعیه بعدی بمانید.

Powered By

Mahdi   Alikhasi