کلاسهای تقویتی دوم تجربی و ریاضی

تاریخ برگزاری کلاسهای تقویتی دوم تجربی و ریاضی اعلام شد.

دانش آموزان عزیز میتوانید برای دانلود برنامه از پیوند زیر استفاده کنید.

دانلود برنامه کلاسهای تقویتی دوم

 

Powered By

Mahdi   Alikhasi