راهنمای ثبت نام

اطلاعیه ثبت نام : 

پیرو اطلاعیه قبلی ثبت نام تذکرات زیر جهت اجرا اعلام می گردد:

1ـ همراه داشتن کلیه مدارک و فرم های ثبت نام الزامی است.

2ـ جهت دریافت فرمهای ثبت نام به همین سایت و لینک ثبت نام مراجعه کرده و دکمه ثبت نام جدید را را بزنید.

 در زمان ابتدای تکمیل اطلاعات ثبت نام باید کد ملی دانش آموز + سریال شناسنامه + کد شناسنامه + کد حرفی شناسنامه وارد شود

در صورتی که شناسنامه تعویض شده باشد باید از سریال و کد شناسنامه قدیمی استفاده شود

3ـ در تمامی مراحل تکمیل فرمها ، کلیه اطلاعات باید وارد شود در غیر اینصورت ثبت نام انجام نخواهد شد و پیام خطا (Database Error) مشاهده خواهد شد.

4ـ ثبت نام فقط در تاریخ های اعلام شده انجام میشود.

5ـ ثبت نام کلاسهای تقویتی و تکمیلی همراه با ثبت نام سال جدید در آموزشگاه انجام می شود

6ـ ثبت نام از ساعت هشت و نیم الی دوازده انجام می شود.

 

Powered By

Mahdi   Alikhasi