نتایج امتحانات خرداد 95 کلاسهای دوم و سوم

نتایج امتحانات خرداد 95 برای کلاسهای دوم و سوم اعلام شد.

هر چه زودتر برای گرفتن کارنامه خود به دفتر دبیرستان مراجعه کنید.

نکته : برای اعتراض درباره نتایج آزمون خود از امروز سه شنبه 95/3/25 حداکثر تا  روز شنبه 95/3/29 ساعت 9 صبح به مدرسه مراجعه کرده و به صورت کتبی اعتراض خود را اعلام کنید.

Powered By

Mahdi   Alikhasi