بایگانی سوالات نهایی خرداد ماه سال سوم. چهار سال گذشته

برای دسترسی به این سوالات به آدرس زیر مراجعه نمایید.

http://elmsanj.ir/?p=206

بدیهی است رمز دسترسی به سوالات همان رمز سوالات قبلی است که در صورت فراموشی می توانید از معاون آموزشی و یا از کانال تلگرام دبیرستان آن را بدست آورید

Powered By

Mahdi   Alikhasi